Trygve Riiser Gundersen

Trygve Riiser Gundersen

Foto av Trygve Riiser Gundersen
Trygve Riiser Gundersen. Foto: Siv Dolmen

Trygve Riiser Gundersen (f. 1970) er forlagsredaktør, forfattar og kritikar. Riiser Gundersen har arbeida med haugianarane og 1700-tallets kulturhistorie i ei årrekke, og har tidlegare gitt ut tekstar om bok og lesehistorie i Norge, norsk pressehistorie og framveksten av norsk offentlegheit før 1814.