BØKER I BØ

LITTERATURFESTIVALEn i bø

7. - 9. mai 2021

Fredag 7. mai

Kl. 18.30 Bøker i Bø-program i  Gullbring
Felles visning av samtale med den danske forfattaren  Helle Helle på Sorø – ho blir intervjua av Margunn Vikingstad i Bergen.

Kl. 19.00 Helle Helle og Margunn Vikingstad. Direkte strøyming.

Møt Helle Helle – ein av Skandinavias fremste forfattarar – om den nye romanen BOB i samtale med Margunn Vikingstad. Arrangementet blir strøymt live frå Helle Helles Sorø via Litteraturhuset i Bergen til litteraturfestivalen Bøker i Bø.

Korleis og kvifor vekslar Helles hovudpersonar mellom å unngå verda og ei lengt etter å inngå i verda? Med utgangspunkt i Bob som vandrar rundt og ventar på at verda skal opne seg i Vanløse, ein forstad til København, vil Helle og Vikingstad snakke om dei mange og ulike minimumseksistensane ein finn i heile forfattarskapen til Helle. Sjølv seier Helle dette om korleis BOB blei til:

«Jeg tænkte længe over romanens første og sidste sætninger. Det var min plan, at de skulle kunne læses både forfra og bagfra. Endelig begyndte jeg at skrive. Jeg sad i et ombygget hønsehus ved Sjællands Odde, og senere hjemme på mit kontor, ved vinduet. Planen gik i vasken. Spurvehøgen viste sig at være en tårnfalk. Men nye veje dukkede op, og ’BOB’ gik ud af dem.»

Helle har vunne fleire litterære prisar for bøkene sine: Kritikarprisen i Danmark, Per Olov Enquist Pris, De Gylne Laurbær og Den Danske Akademis Store Pris, samt tre gonger nominert til Nordisk Råds Litteraturpris. Ho er også tildelt Holberg-Medaljen.

Vikingstad er litteraturkritikar i Morgenbladet og omsetjar av både dramatikk og prosa. Omsetjinga hennar av Gustave Flauberts Madame Bovary (2017) i Skalds klassikarserie blei både nominert til Kritikarprisen for beste omsetjing og Bastianprisen (Norsk Oversetterforenings eigen omsetjarpris) i 2018. Den siste omsetjinga hennar frå fransk, Joseph Ponthus’ Linjeskift (2020), Aschehoug, blei nominert til Kritikarprisen for beste omsetjing i 2021.

Kl. 20.00 Bøker i Bø i verda digitalt – om Tarjei Vesaas i verda. Strøyming.

Gratis – men kun 100 billettar
Kl. 21.00 Lansering av årets studentantologi i Gullbring

Gratis – men kun 100 billettar. Direkte strøyming.

Laurdag 8. mai

Kl. 12.00 Scampi
Boksignering med Terje Dørumsgaard i Akademika.

Kl. 14.00 Bokbad med Marie Tveiten og Kristin Tveiten på Akademika ute i bakgården

Forfattarstudent Runa Skjeldal bokbadar Marie Tveiten og Kristin Tveiten.

Kl. 18.00 Boksalong i Gullbring
Billettar kr.  150/75 – men kun 100 billettar.
Eldrid Lunden i samtale med Aasne Linnestå om Lundens forfattarskap  – digitalt
-Bokbad om landskap i litteraturen: Aasne Linnestå i samtale med Anne Gry Gudmundsdotter
Rune Christiansen om forfattarstudiet
-Forfattarstudentane Martine Jonsrud, Kristian Arnoldi og Maren Barlien les

-Kristine Søgnen, Vidar Sundstøl og Svanhild Amdal Telnes les
Ottar Kåsa på hardingfele   

Sundag 9. mai

Kl. 11.00  Tur og poesi i Evjudalen

Svanhild Amdal Telnes og Marthe Haugerud les. Om beveren ved Sara McElroy.  I samarbeid med Bø turlag. Oppmøte og registrering ved Gullbring hovudinngangen.

Kl. 18.30 Filmsalong på Bø kino og avrunding av festivalen
Filmsalongbillettar på www.gullbring.no Dokumentarfilmen Jens Bjørneboe & det ondes problem ( 2020) – regi Terje Dragseth. Musikkinnslag frå Ilden i mitt hjerte – En musikalsk hyllest til Jens Bjørneboe med Miguel Emilio D. Steinsland og Per Einar Watle.

Billettar i Gullbring kulturanlegg / gullbring.no

Bøker i Bø og våre samarbeidspartnarar følger nasjonale smitteverntiltak. Vi legg til rette slik at det skal vere trygt for publikum og utøvarar. Det du kan gjere: Hald deg heime om du er sjuk og følg elles nasjonale råd og retningsliner. Velkommen til litteraturfestival 😊