Anne Sverdrup-Thygeson

Anne Sverdrup-Thygeson

Foto av Anne Sverdrup-Thygeson
Anne Sverdrup-Thygeson. Foto: Celina Øier.

Anne Sverdrup-Thygeson er ein av Noregs mest kjende og entusiastiske formidlarar av kunnskap om insekt og natur. Ho er professor ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet på Ås, der ho forskar og underviser i naturforvaltning og biomangfald. Ho fekk Bonnevie-prisen i 2018 og Forskingsrådets formidlingspris i 2020.

Tidlegare har ho skrive bøkene Insektenes planet, Insektenes hemmeligheter, På naturens skuldre og Insekter i Norge. Skogen vart gitt ut i 2023.