Inger Bråtveit

Inger Bråtveit

Foto av Inger Bråtveit
Inger Bråtveit. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard.

Inger Bråtveit (f. 1978) debuterte i 2002 med romanen Munn mot ein frosen fjord. Bråtveit
har motteke fleire litterære prisar, mellom anna Nynorsk litteraturpris og Bjørnsonstipendet.
I 2015 blei ho nominert til Ungdommens kritikerpris for romanen Alice A4 (2015). Vassarv
(2023) er hennar femte roman.