Edy Poppy

Edy Poppy

Foto av Edy Poppy
Edy Poppy. Foto: Julie-Christine Krøvel.

Edy Poppy (f. 1975) er frå Bø, men er i dag busett på Nesodden. Ho har publisert ei rekke
tekstar i antologiar og tidsskrift både nasjonalt og internasjonalt. I 2005 debuterte ho
Gyldendal med romanen Anatomi. Monotoni. I 2011 utga ho novellesamlinga Sammen.
Brudd. Romanen Iggy frå 2024 står på NORLA (Norwegian Litterature Abroad) si eksklusive
liste over vårens fokustitlar.