Hanne Ramsdal

Hanne Ramsdal

Forfattar  – introduserer forfattastudentane på lanseringsfesten.