Gina Winje

Gina Winje

Gina Winje (f. 1959) er frå Porsgrunn. Winje har lang fartstid fra både nasjonalt og internasjonalt forlagsliv. Ho har m.a. vore direktør for NORLA, forlagsagent i Aschehoug og kultursjef i Porsgrunn kommune fram til ho etablerte sitt eige Winje Agency i 2016. Forfattarstudentane – 15 studentar i årets kull frå USN, bidrar i antologien som blir lansert under Bøker i Bø.