Eli Morken Farstad

Eli Morken Farstad

Eli Morken Farstad (f. 1991) er historikar og stipendiat i kulturstudiar ved Universitetet i Søraust-Noreg, avdeling Bø. Ho jobbar med ei avhandling om religionens rolle i norske landdistrikts politiske kultur før 1850.