Unntakstilstanden i Tyrkia har gått hardt ut over ytringsfridommen. Fleire forfattarar og journalistar er fengsla; Aslı Erdoğan er ein av dei.